Góp ý Đề án Chính sách hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi của tỉnh In E-mail
17/03/2017
thoat_ngheo.jpgSáng 17.3, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý Đề án Chính sách hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

Dự thảo Đề án Chính sách hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 06 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 với mục tiêu tạo cơ hội cho hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước xóa bỏ dần tình trạng người dân chưa chủ động tăng gia phát triển sản xuất tạo thu nhập cho gia đình để tự vươn lên thoát nghèo và tình trạng không muốn thoát nghèo để hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Mỗi năm thực hiện hỗ trợ cho 335 hộ thoát nghèo trên địa bàn 6 huyện miền núi (bình quân mỗi xã, thị trấn 5 hộ thoát nghèo/năm). 100% hộ nghèo đăng ký thoát nghèo được UBND huyện phê duyệt thực hiện chính sách này được đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập. 100% người nghèo theo dõi, hướng dẫn hộ nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo được nâng cao năng lực, đủ điều kiện cho nghèo biết cách làm ăn tự vươn lên thoát nghèo. Bình quân 5 hộ nghèo/xã, thị trấn/năm được hỗ trợ khuyến khích theo Đề án này là những hộ có điều kiện về lao động, có quyết tâm cao trong thoát nghèo bền vững, cam kết thoát nghèo và tạo ra nhiều giá trị sản phẩm hơn so với số hộ nghèo của xã, thị trấn trong năm. Trong số hộ nghèo được hỗ trợ trong năm, đối với hộ nghèo tạo ra sản phẩm có giá trị càng cao thì được hỗ trợ càng nhiều từ kinh phí nhà nước và chỉ được hỗ trợ 1 lần. Chính sách hỗ trợ được chia làm 2 phương án. Phương án 1 là hỗ trợ trọn gói một lần bằng tiền mặt với mức 15 triệu đồng/hộ nghèo. Phương án 2 hỗ trợ trọn gói một lần bằng tiền mặt với 3 mức: mức 20 triệu đồng/hộ nghèo đối với hộ có giá trị sản phẩm tạo ra trong năm cao thứ Nhất trong số hộ nghèo của xã, thị trấn; mức 15 triệu đồng/hộ nghèo đối với hộ có giá trị sản phẩm làm ra trong năm cao thứ Nhì trong số hộ nghèo của xã, thị trấn; mức 10 triệu đồng/hộ nghèo với hộ có giá trị sản phẩm làm ra trong năm cao thứ Ba trong số hộ nghèo của xã, thị trấn.

Phần lớn các ý kiến thống nhất với nội dung Đề án đề ra. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng: Cần nêu cao trách nhiệm của người hướng dẫn cho các hộ nghèo thoát nghèo. Chính sách hỗ trợ không thể thực hiện hỗ trợ bình quân cho từng hộ mà cần thực hiện hộ tạo ra sản phẩm càng cao thì hỗ trợ càng nhiều. Cần  làm rõ mỗi năm giảm cụ thể bao nhiêu hộ nghèo để tính phương án hỗ trợ cụ thể. Nên sử dụng người địa phương để hướng dẫn hỗ trợ các hộ nghèo tham gia thoát nghèo nhằm hạn chế nguồn kinh phí trả lương cho mỗi xã một người. Nên xem lại hiệu quả đầu tư của Đề án trong 4 năm tốn hơn 21 tỷ đồng nhưng giảm được 1.340 hộ nghèo. Các đại biểu cũng nêu nên chọn phương án 1 vì dễ kiểm tra, giám sát./.

                                                                         Thiện Hòa


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)