Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 In E-mail
20/03/2017

Chiều 20.3, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Ngãi hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, đại diện lãnh đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Quân Khu V.

Năm 2016, công tác giáo dục quốc phòng an ninh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có chiều sâu. Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh ở các cấp được triển khai tích cực và chủ động. Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên đi vào nền nếp; phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân có nhiều khởi sắc, nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Giáo dục quốc phòng an ninh đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ năm 2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai sâu rộng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành và toàn dân. Củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp đủ số lượng, chất lượng, đúng thành phần, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp. Ưu tiên đầu tư ngân sách, đồng thời vận dụng, phát huy hệ thống giáo dục hiện có để tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp và mở rộng các đối tượng khác. Tập trung soát xét, phân loại chặt chẽ đầy đủ danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân tiếp tục được triển khai đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, 28 tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016.

Bùi Ngọc


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)