Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng: Tặng các danh hiệu thi đua phải thiết thực, khuyến khích những người sáng tạo, tích cực, dám nghĩ, dám làm In E-mail
17/04/2017

pct_ubnd_tinh_dang_ngoc_dung.jpgSáng 17.4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ban ngành của tỉnh; các huyện, thành phố.

Năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng có những bước đổi mới; việc phát động luôn gắn với việc triển khai các cuộc vận động theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể, đi đôi với xây dựng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Việc xét, đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đúng quy trình về xét duyệt, thẩm định hồ sơ, thủ tục và tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, bảo đảm khách quan, chính xác, có sự chú ý khen thưởng cá nhân là cán bộ không làm quản lý, người trực tiếp lao động ở cơ sở, ở vùng khó khăn, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, làm cho phong trào thi đua phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, nội dung hoạt động chưa được đổi mới, chủ yếu là xét khen thưởng, chưa chú ý đến phát động phong trào thi đua. Việc kiểm tra, đôn đốc chưa được quan tâm sâu sát và chưa bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn về thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức ký kết giao ước thi đua ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, khen thưởng lãnh đạo, quản lý ở một số đơn vị chiếm tỷ lệ cao, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được tập trung thực hiện tốt.

Công tác thi đua- khen thưởng năm 2017 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của UBND tỉnh; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền các cấp; hướng các phong trào thi đua vào đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác dân vận; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thểcác tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho rằng: Năm 2017 với chủ đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội năm 2017”, nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động thuộc các thành phần kinh tế và Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế bền vững; huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá là: Phát triển công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nhất là nhân lực trong hệ thống chính trị và sản xuất kinh doanh. Cùng với 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên 06 huyện miền núi; phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đảo. Phát triển kinh tế nông thôn gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách nhà nước và quản lý chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách Nhà nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh: Tặng các danh hiệu, hình thức thi đua phải thiết thực,  khuyến khích những người sáng tạo, tích cực, dám nghĩ, dám làm. Họ xứng đáng được khen thưởng. Có như thế thi đua mới có ý nghĩa của nó. Tránh tình trạng chưa thực sự xứng đáng khen thưởng thì khen thưởng.

Hội nghị đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Phan Khải Hoàng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó trưởng phòng y tế huyện Trà Bồng; Huân chương Lao động  cho  10  cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; Bằng khen của UBND tỉnh; Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.

Anh Vinh


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)