Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 In E-mail
19/04/2017

Chiều 19.4, tại Cục thống kê tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đối với khối hành chính, sự nghiệp. Tham dự lớp tập huấn có gần 100 đại biểu là kế toán của các cơ quan, đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn được phổ biến Quyết định 1672 ngày 26.8.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017; giới thiệu cách thức xác định đối tượng điều tra, quy trình lập danh sách đơn vị điều tra, các loại phiếu điều tra; nội dung, phương pháp thu thập thông tin, cách sắp xếp, đánh mã phiếu điều tra. Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt được nội dung, phương pháp điều tra, qua đó triển khai việc điều tra một cách chính xác, trung thực nhằm thu thập được những thông tin quan trọng, thiết thực, quý báu để phục vụ công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc Tổng điều tra lớn nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, làm căn cứ để đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung của các chương trình, mục tiêu về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, Quảng Ngãi có trên 6.000 doanh nghiệp, 80.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, hơn 2.000 đơn vị hành chính sự nghiệp và hơn 300 cơ sở tôn giáo. Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Quảng Ngãi được tiến hành ở 3 khối, gồm khối doanh nghiệp, khối hành chính-sự nghiệp và khối cá thể, tôn giáo. Trong đó, khối doanh nghiệp được tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, kể từ ngày 15.3 đến ngày 31.5.2017; khối hành chính-sự nghiệp thu thập trong 60 ngày, kể từ ngày 1.4 đến ngày 31.5.2017 và khối cá thể, tôn giáo thu thập trong 30 ngày, từ ngày 1 đến ngày 30.7.2017.

Bùi Ngọc


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)