Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ, công chức, viên chức In E-mail
17/06/2017
Thực hiện Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5378/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh công tác cán bộ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, đến nay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức giữ 01 vị trí công tác kéo dài trên 08 năm được điều động, luân chuyển, điều chuyển qua vị trí công tác khác còn ít.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc U​BND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc điều động, luân chuyển, điều chuyển các trường hợp được bổ nhiệm ở một vị trí công tác kéo dài trên 08 năm, riêng đối với những trường hợp đã đảm nhận vị trí công tác có tính chất chuyên sâu, đặc thù trên 08 năm nhưng không thể điều động, luân chuyển, điều chuyển qua vị trí khác hoặc điều chuyển ở vị trí khác đến thì đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch giao Sở Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ, nếu phát hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

T.Diễm


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)