UBND tỉnh họp cho ý kiến về nội dung trình HĐND tỉnh In E-mail
17/06/2017
Chiều 16-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì họp cho ý kiến về nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đối với Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý (Dự thảo) và Dự thảo Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giai đoạn 2017-2025, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Dự thảo do Sở Y tế chủ trì soạn thảo, đối tượng áp dụng của Quy định trên là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khám bệnh, kiểm tra sức khỏe không thuộc phai vi Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Quy định trên không áp dụng đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau: Đơn vị góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và thực hiện giá dịch vụ theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quy định trên, Sở Y tế đề xuất 2 phương. Phương án 1: Bằng mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 (không ban hành danh mục cụ thể kèm theo Nghị quyết).

Phương án 2: Quy định mức giá cụ thể các dịch vụ kèm theo Nghị quyết. Trong trường hợp Bộ Y tế có hướng dẫn, điều chỉnh, thay đổi mức giá tối đa ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 thì UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh có văn bản thống nhất để triển khai thực hiện và báo cáo với HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về nội dung dự thảo trên, trong đó thống nhất trình HĐND tỉnh một phương án duy nhất theo phương án 2 của Sở Y tế nêu trên, giao Sở tiếp thu, bổ sung đầy đủ ý kiến tham gia của các sở ngành dự họp, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thường kỳ giữa năm sắp đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể đối với Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT), giai đoạn 2017-2025. Đề án này đề ra mục tiêu nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe NCT; nâng cao sức khỏe của NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp; đấp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của NCT tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung, với các chỉ tiêu quan trọng như: Đến năm 2025 có 80% NCT có khả năng tự chăm sóc, được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe; 80% NCT được khám sức khỏe định kì ít nhất một lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lí sức khỏe; 100% NCT khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 100% NCT có thẻ BHYT; 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng,…

                                                                             P.V


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)