Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội Nguyễn Hoàng Mai: HĐND tỉnh Quảng Ngãi cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của HĐND In E-mail
08/08/2017
nb882017-qh.jpgChiều 7.8, Đoàn giám sát Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội Nguyễn Hoàng Mai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi về tình hình ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến tháng 6/2017. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng-Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ, các Ban HĐND tỉnh, các Sở, ngành và thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Tại buổi làm việc, Thường trực HĐND tỉnh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến tháng 6/2017, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 05 kỳ họp (3 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp bất thường) ban hành 88 nghị quyết, trong đó có 15 nghị quyết về tổ chức, 5 nghị quyết cá biệt, 68 nghị quyết chuyên đề thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các nghị quyết thể chế hóa nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương như: Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại Quảng Ngãi; Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên của tỉnh cử đi đào tạo trong và nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành phù hợp thực tiễn của tỉnh, đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân; được nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện đạt hiệu quả và dần đi vào cuộc sống.

Công tác theo dõi thực hiện kết luận giám sát được Thường trực, các Ban HĐND tỉnh duy trì thường xuyên. Tại các kỳ họp thường lệ trong năm, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, trong đó đánh giá những kiến nghị thực hiện đạt yêu cầu, những kiến nghị thực hiện chưa đạt. Thường trực có văn bản đôn đốc UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết các kiến nghị chưa đạt, đồng thời chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh theo dõi kết quả thực hiện. Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQVN tỉnh luôn phối hợp, tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh xây dựng, ký kết và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các bên, qua đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, trả lời một số nội dung mà Đoàn giám sát đặt câu hỏi, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng-Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Thường trực HĐND tỉnh đã dựa trên cơ chế chính sách của Trung ương để ban hành các Nghị quyết. Tất cả các nghị quyết ban hành của HĐND tỉnh đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và bám sát các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Đại biểu HĐND tỉnh cũng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là hoạt động chất vấn, giám sát thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, định hướng năm 2030 theo định hướng của Trung ương. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ, vai trò của HĐND, trong thời gian qua, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai, tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo cơ cấu bộ máy như hiện nay. HĐND tỉnh cũng đã thực hiện việc ban hành các văn bản theo quy phạm của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội Nguyễn Hoàng Mai đánh giá cao vai trò của Thường trực HĐND tỉnh đã rất chủ động, sáng tạo trong hoạt động, về cơ bản đã đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ của HĐND theo luật định, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đổi mới phương thức hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó, đã ban hành được quy chế hoạt động của Thường trực HĐND.

Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội Nguyễn Hoàng Mai đề nghị HĐND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho HĐND cấp xã, dó đó, HĐND tỉnh cần bố trí nguồn lực để thực hiện. Đối với việc ban hành các nghị quyết, HĐND tỉnh cần quan tâm đến các nghị quyết có liên quan đến các quy phạm pháp luật, bên cạnh về nội dung phải quan tâm đến vấn đề kỹ thuật xây dựng các nghị quyết. Khi ban hành các nghị quyết có liên quan đến quy phạm pháp luật phải lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan. Quan tâm đánh giá nguồn lực thực hiện các nghị quyết, tránh tình trạng nghị quyết ban hành rồi nhưng không thực hiện. Liên quan đến công tác giám sát của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá rất cao việc tổ chức giám sát của HĐND tỉnh, do đó, trong thời gian tới HĐND tinh Quảng Ngãi cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát của HĐND, tổ chức giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đối với Quốc hội và Chính phủ.

Quang Huy


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)