Chủ tịch UBND tỉnh Trần ngọc Căng làm việc với Sở Nội vụ In E-mail
07/09/2017
Sáng 07-9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm việc với Sở Nội vụ để nghe báo cáo về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố; Cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và cơ chế chính sách để thực hiện.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đến nay, Sở Nội vụ đã thẩm định, trình UBND tỉnh hoàn thành việc sắp xếp 03 đơn vị, có 03 đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án.

Thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; trong 03 năm từ năm 2015-2017, khối hành chính nhà nước của tỉnh đã thực hiện tinh giản  1.152 biên chế. Từ nay đến năm 2021 sẽ tinh giản 1.700 biên chế đảm bảo thực hiện tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao  năm 2015.

Đối với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh hiện có 3.383 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; trong đó, có 1.123 Bí thư Chi bộ; 1.131 Trưởng thôn, Tổ trưởng; 1.129 Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có trình độ đại học chiếm 3,55%, cao đẳng chiếm 1,27%, trung cấp chiếm 8,84%, sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm 86,34%; chưa qua đào tạo trình độ lý luận chính trị chiếm 70,17%.

Về thực hiện nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, năm 2016, toàn tỉnh có 3.781 cán bộ công chức cấp xã, chiếm 88,92% số lượng theo quy định tại Nghị định 92; trong đó, cán bộ xã 1.890 người, chiếm 49,99% số lượng cán bộ công chức hiện có; công chức xã 1.891 người chiếm 50,01% số lượng cán bộ công chức hiện có.

Trong những năm qua, công tác kiện toàn về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Đến nay, chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã có sự chuyển biến rõ rệt. So với năm 2011, cán bộ công chức cấp xã có trình độ sau đại học tăng 18 người; đại học tăng 1.063 người; cao đẳng tăng 65 người; trung cấp giảm 134 người. Đặc biệt, cán bộ công chức cấp xã có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo giảm  934 người.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung bàn bạc, thảo luận và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PAPI, PCI; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính nhằm thúc đẩy công tác cái cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước và chính quyền địa phương; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc thực hiện Đề án sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng biểu dương những kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã triển khai thực nhiều nhiệm vụ được giao về các Đề án, cơ chế chính sách.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch đề nghị, các đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, khẩn trương trình Đề án cho Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

 nb7920175.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Đối với các đơn vị sự nghiệp chưa trình Dự thảo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, khẩn trương hoàn chỉnh Đề án trình Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017. Riêng đối với 07 Đội chiếu bóng tại 06 huyện miền núi và huyện Lý Sơn, giao Sở Nội vụ chủ trì làm việc với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện miền núi, hải đảo có liên quan bàn 02 phương án là chuyển giao hoặc là giải thể, thống nhất phương án, tham mưu cho UBND tỉnh.  

Chủ tịch đề nghị Sở Y tế  khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sáp nhập đối với Đề án sáp nhập Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tịnh, Bệnh viện đa khoa Dung Quất vào Bệnh viện đa khoa tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh trong tháng 10/2017. Đối với Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi thực hiện theo mô hình xã hội hóa.

Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt là các chỉ số còn thấp điểm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức trực báo với các ngành, các cấp. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, sau khi có kết luận thanh tra, tổng hợp những vấn đề nổi cộm ở các sở, ngành, địa phương, tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý. Đối với công tác thi đua, khen thưởng, căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện công tác cải cách hành chính để đánh giá thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch yêu cầu, sau cuộc họp, Sở Nội vụ tham mưu  UBND tỉnh có Chỉ thị về  cải cách hành chính hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

T.Diễm


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)