UBND tỉnh họp về tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2017 In E-mail
05/10/2017
ong_minh_ntm.jpgSáng 5.10, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Dự cuộc họp có đại diện các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn ngân sách bố trí cho chương trình nông thôn mới là 462,7 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 186 tỷ đồng, ngân sách địa phương 276,7 tỷ đồng. Nhìn chung nguồn lực được phân bổ đã đáp ứng phần lớn nhu cầu vốn cho các địa phương, nhất là 18 xã về đích nông thôn mới trong năm nay. Số tiêu chí bình quân sẽ khó đạt mục tiêu đề ra trong năm 2017 là 12 tiêu chí/xã.

Riêng 18 xã phấn đấu về đích trong năm nay, đến nay có 9 xã đạt 19 tiêu chí, 3 xã đạt 18 tiêu chí, 2 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí và 2 xã đạt 15 tiêu chí. Hầu hết các tiêu chí chưa đạt đều liên quan đến cơ sở hạ tầng như giao thông, trường học, trạm y tế. Theo báo cáo của các địa phương thì khó khăn nhất hiện nay là nguồn hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn của tỉnh còn chậm, dẫn đến khó khăn trong việc thi công, nhất là mùa mưa đang đến gần. Một số hạng mục công trình đã được phân bổ vốn đầu tư nhưng thi công chậm. Việc huy động nguồn vốn trong dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới và yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong 3 tháng còn lại của năm 2017.  Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương sớm hoàn thành các thủ tục hồ sơ đối với những xã đã hoàn thành 19 tiêu chí để sớm công nhận xã nông thôn mới. Riêng xã Tịnh An, tp Quảng Ngãi có thể xét cho nợ tiêu chí Trạm y tế nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/3/2018. Đối với xã Bình Minh, huyện Bình Sơn hiện còn thiếu tiêu chí Giáo dục, Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh làm việc với huyện Bình Sơn chuyển xã Bình Minh sang năm 2018 hoặc chọn một xã khác để thay thế xã Bình Minh. Đối với huyện Nghĩa Hành phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu huyện Nghĩa Hành tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu đối với 2 xã còn lại, chuẩn bị hồ sơ để công nhận huyện nông thôn mới.

                                                                             Quang Huy


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)