UBND tỉnh cho ý kiến danh mục dự án khởi công năm 2018 đối với Chương trình nông thôn mới In E-mail
05/10/2017
Sáng 5.10, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành và địa phương để xem xét và cho ý kiến danh mục, nguồn vốn đầu tư trong năm 2018 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, dự kiến nguồn vốn Trung hạn ngân sách Trung ương  phân bổ cho Chương trình nông thôn mới khoảng 225 tỷ đồng. Kế hoạch vốn trung hạn ngân sách tỉnh cho năm 2018 dự kiến là 190 tỷ . Ngoài ra còn có thêm 10 tỷ đồng nguồn vốn xổ số kiến thiết cân đối bổ sung hàng năm để xây dựng nông mới. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh bổ sung chi đầu tư phát triển trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018 để thực hiện chương trình nông thôn mới 185 tỷ đồng, nâng tổng số vốn ngân sách tỉnh năm 2018 lên 385 tỷ đồng. Như vậy dự kiến tổng kế hoạch vốn nhà nước đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 khoảng 640 tỷ đồng.

Trên cơ sở nguồn vốn trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ 149 tỷ đồng để hoàn trả các khoản đã ứng trước và xử lý nợ đọng nông thôn mới từ năm 2016 trở về trước. Bố trí 116,7 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp kế hoạch năm 2017 còn thiếu. Cân đối hỗ trợ xi măng cho 20 xã về đích năm 2018 trên 35 tỷ đồng. Số vốn còn lại bố trí cho các danh mục khởi công mới năm 2018 trên 338 tỷ đồng. Trên cơ sở đó tỉnh sẽ ưu tiên bố trí danh mục khởi công mới năm 2018 tập trung cho 20 xã về đích năm 2018. Ưu tiên các xã còn dưới 5 tiêu chí. Ưu tiên bố trí danh mục cho một số xã của huyện Nghĩa Hành về đích  năm 2016 nhưng còn nợ tiêu chí.  

Tại cuộc họp, các địa phương đã đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan xem xét điều chỉnh một số danh mục, dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi đã đề nghị trước đó, đồng thời cân đối, bố trí  nguồn vốn sao cho đúng với tình hình thực tế của địa phương, nhất là những xã phấn đấu về đích trong năm 2018. 

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã thống nhất về nguyên tắc đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư cho chương trình nông thôn mới năm 2018. Tuy nhiên, đối với nguồn vốn của tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư cần có văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn vượt thu năm 2017 để bố trí cho Chương trình nông thôn mới để UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các địa phương nằm trong số 20 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018 rà soát lại các danh mục công trình cần đầu tư và kế hoạch vốn phân bổ cho từng địa phương.

                                                                Quang Huy


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)