Hội nghị trực báo công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2017 và tọa đàm nhân ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng In E-mail
10/10/2017
Chiều 10.10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực báo công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2017; gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng  (15/10/1930-15/10/2017). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Như Sô chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm 2017, Ban Dân vận tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất. Bí thư các cấp ủy đảng tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Chính quyền các cấp đã tích cực triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở mang lại những hiệu quả thiết thực.  Tình hình hoạt động của các tôn giáo cơ bản ổn định, nhân dân tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp huyện và cấp xã còn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phản biện xã hội xã hội chưa đạt kết quả mong muốn. Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước chưa được quan tâm đúng mức. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình, những vấn đề nóng chưa kịp thời. Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực tiễn nên việc thực hiện công tác dân vận ở cơ sở chưa đạt kết quả cao...

Nhiệm vụ công tác dân vận những tháng còn lại năm 2017 tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh, ban hành và triển khai thực hiện Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Ban Dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện chính sách cho người có uy tín được xây dựng theo quyết định số 9747 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc với chức sắc tiêu biểu trong tôn giáo theo tinh thần kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ đồng chí bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; đồng thời đôn đốc kiểm tra việc thực hiện giải quyết sau đối thoại...

Cũng trong chiều nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017). Tại buổi tọa đàm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Như Sô ôn lại truyền thống 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”. Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Như Sô cho rằng: Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, để làm tốt công tác dân vận, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức trong hệ thống chính trị cần thấm nhuần và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

                                                                                                Anh Vinh


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)