Hội thảo khoa học “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga” In E-mail
07/11/2017
thang_muoi_nga.jpgSáng 7.11, Hội Hữu nghị Việt- Nga tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”. Tham dự Hội thảo có Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Tiến Dũng; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; một số Sở, ngành và gần 100 hội viên Hội Hữu nghị Việt- Nga tỉnh.

Tại hội thảo, các tham luận đều khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn, giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Cách mạng Tháng Mười Nga đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, mở đầu cho thời đại mới - thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.

Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến thắng những kẻ thù hung bạo, lập nên những kỳ tích như thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 và đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975. Từ một nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thống nhất và đang vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: Hội thảo là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn giá trị thời đại, tinh thần khai sáng và ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đến sự phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên nhiều phương diện cả về lý luận và thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo giá trị tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga về xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Một thế kỷ trôi qua nhưng những giá trị thời đại mà Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về xây dựng Đảng, tổ chức lực lượng cách mạng, nắm vững thời cơ cách mạng, phát động khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng xã hội mới…

                                                                                            Anh Vinh


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)