Cho ý kiến về mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững In E-mail
15/11/2017
Sáng 14-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo dự thảo Tờ trình và ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp khẩn trương hoàn​ chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét trước khi trình HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch cũng lưu ý, đơn vị soạn thảo chỉnh sửa lại phạm vi đối tượng được thụ hưởng cho chính xác. Đồng thời, thống nhất mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 30a, xã đặc biệt khó khăn và thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tối đa là 450 triệu đồng/dự án.

Về mức chi hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản, dự thảo Tờ trình qui định, hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/dự án; Hỗ trợ mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng tối đa 300 triệu đồng/dự án; Hỗ trợ mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tối đa 200 triệu đồng/dự án. Phó Chủ tịch yêu cầu, Sở Tài chính nghiên cứu và đề xuất mức chi hỗ trợ cho phù hợp.

Đồng thời, Phó Chủ tịch thống nhất mức chi xây dựng quản lý dự án là 5% mức hỗ trợ từ ngân sách cho dự án. Thống nhất mức hỗ trợ cho các hộ các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp tham gia dự án là 15 triệu đồng/hộ nghèo, 12 triệu/cận nghèo, 9 triệu đồng/hộ mới thoát nghèo, nhưng không quá mức hỗ trợ từ ngân sách giao cho huyện.

Thống nhất hình thức hỗ trợ phương tiện nghe- xem là hỗ trợ một lần, bằng hiện vật cho đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định của Chương trình. Loại phương tiện hỗ trợ gồm: 01 ti vi, 01 đầu thu/01 hộ nghèo. Mức hỗ trợ tối đa không quá 6 triệu đồng,…

T.Diễm


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)