Năm 2018, tổng thu cân đối ngân sách  nhà nước trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt 14.655 tỷ đồng In E-mail
06/12/2017
thu_ngan_sach.jpgTiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng 6.12, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Năm 2017, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.174 tỷ đồng, bằng 117,2% dự toán Trung ương giao, bằng 79,1% so với năm 2016. Trong đó, thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 8.800 tỷ đồng, đạt 133,4% dự toán, bằng 73% so với năm 2016. Nguyên nhân giảm thu từ lọc dầu so với năm 2016 là do chính sách thu điều tiết đối với sản phẩm xăng dầu tiêu thụ trong nước đã hết hiệu lực từ năm 2017 nên đã giảm thu 4.000 tỷ đồng. Thu từ khu vực công thương nghiệp-dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 1.350 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán. Thuế thu nhập cá nhân 305 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2016. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 522 tỷ đồng, đạt 94,9% dự toán. Thuế bảo vệ môi trường ước đạt 495 tỷ đồng. Thu khác ngân sách ước đạt 103 tỷ đồng.  Thu hoạt động xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 800 tỷ đồng, bằng 129% dự toán.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 11.829 tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,5% so với năm 2016, trong đó, ước chi ngân sách huyện, thành phố đạt 5.428 tỷ đồng.  Chi đầu tư phát triển ước đạt 4.339 tỷ đồng, bằng 99,5%  so với dự toán năm . Chi thường xuyên ước đạt 7.489 tỷ đồng, bằng 100,2% so với dự toán năm.

Trong năm 2017, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước được tăng cường, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán, thực hiện các chính sách an sinh xã hội  trên địa bàn. Công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước được chú trọng, kế hoạch vốn hàng năm được phân bổ kịp thời, đúng quy định theo mức vốn, mục tiêu, cơ cấu và chỉ tiêu kế hoạch vốn.

Năm 2018, dự báo tình hình kinh tế tỉnh tiếp tục ổn và có tăng trưởng, nhất là khi Nhà máy lọc dầu hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng tổng thể lần 3, có khả năng vượt công suất thiết kế. Một số dự án triển khai mới như: Mở rộng Nhà máy lọc dầu, Xây dựng Nhà máy thép Hoà Phát-Dung Quất sẽ góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh. Theo đó, năm 2018, tổng thu cân đối ngân sách  nhà nước trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt 14.655 tỷ đồng, tăng so với Trung ương giao là 750 tỷ đồng, trong đó, thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất phấn đấu đạt 8.845 tỷ đồng, thu các khoản còn lại  trên 5.140 tỷ đồng, thu từ tiền sử dụng đất trên 600 tỷ đồng. Dự kiến tổng chi cân đối ngân sách địa phương trong năm 2018 là 13.988,6 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017.

Để thực hiện có hiệu quả công tác thu, chi ngân sách trong năm 2018, UBND tỉnh đã yêu cầu Cơ quan Thuế, Hải quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp  tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, trốn thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh. Ngành Thuế tăng cường công tác quản lý thu, thanh kiểm tra chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn theo Nghị quyết số 70 của Chính phủ. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ của chính quyền địa phương, bố trí nguồn vốn trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển./.

Quang Huy


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)