Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch In E-mail
06/12/2017
ong_tho.jpgSau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã báo cáo tóm tắt hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển năm 2018.

Năm 2017, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 45.386 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2016, nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì GRDP tăng 9,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng: công nghiệp – xây dựng chiếm 52,6%; dịch vụ 28,4%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 19%. GRDP bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng/người. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 46.205,8 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 440 triệu đô la Mỹ, tăng 20,4% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 14.223,8 tỷ đồng, vượt 11,2% dự toán. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng lúa ước đạt 438 ngàn tấn, năng suất ước đạt 58,1 tạ/ha, tăng 3,2 tạ/ha. Xây dựng 105 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 2.108,9 ha; dồn điền đổi thửa 4.576 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển mạnh. Sản lượng thủy sản ước đạt 191.396 tấn, tăng 7,9% so với năm 2016. Dự kiến đến cuối năm, có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với số tiêu chí bình quân trên xã đạt 12 tiêu chí/xã. Trong năm, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo mạnh mẽ việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp đã được chú trọng. Đến ngày 20.11.2017, tỉnh đã cấp phép mới cho 14 dự án FDI và 102 dự án trong nước. Có 647 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 13.515 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2016. Ngân sách nhà nước tiếp tục đầu tư để hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất; tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, hỗ trợ tái định cư cho các dự án lớn như: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất; nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ VSIP,.. Kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh được chú trọng; tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đạt 86,82%. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm khoảng 39.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước đạt 49%; giảm được 6.319 hộ nghèo, số hộ nghèo toàn tỉnh chiếm 11,21%. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ nhấn mạnh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội. Chấn chỉnh quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu để tập trung thực hiện trong năm 2018. Đó là, phấn đấu tổng sản phẩm GRDP đạt từ 9-9,5%; GRDP bình quân đầu người là 57,7 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách đạt 14.913,5 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu đô la Mỹ; số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 18 xã. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề khoảng 51%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 88,23%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,59%,…

                                                                                 Bùi Ngọc


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)