Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: "Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,  huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển" In E-mail
06/12/2017
ong_chu.jpgSáng 6.12, tại buổi làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 8, HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021, Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Sau khi phân tích, chỉ ra những thành tựu nổi bật và tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, nhấn mạnh: Xác định năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2015 – 2020, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 chọn chủ đề năm 2018 là: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp” và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Đó là: Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát, phản biện xã hội của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, nói: Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, tôi đề nghị đại biểu HĐND tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, đúng, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác nội chính, đối ngoại năm 2017 và các nội dung khác trình kỳ họp, đặc biệt, cần phân tích những mặt còn hạn chế, khiếm khuyết trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, để phát huy điểm mạnh, hạn chế tối đa những cách làm không tốt, chưa tốt. Cần quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 và 04 kết luận, 05 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX, đồng thời, dự báo, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, về nguồn lực đang có, sẽ có để xác lập chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018, có tính khả thi cao. Với sự tin tưởng và kỳ vọng của Tỉnh ủy, nhất là kỳ vọng của nhân dân về năm 2018, một năm sẽ có nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tôi đề nghị, tại kỳ họp này các đại biểu phản ánh chân thực, chính xác nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến sinh kế và những vấn đề kinh tế - xã hội được nêu ra từ các kỳ họp trước cần xem xét bàn bạc, thảo luận, thậm chí tranh luận để tìm giải pháp giải quyết hiệu quả. Những cơ quan giải quyết nhanh và tích cực các vấn đề của dân cần được biểu dương; ngược lại nếu chậm hoặc quên thì cần chất vấn làm rõ trách nhiệm, yêu cầu xác định rõ thời gian khắc phục. Nếu mỗi kỳ họp mà các kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết hiệu quả thì không những góp phần vào sự phát triển KT-XH mà còn củng cố sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó mật thiết, sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, đối với người đại biểu do mình bầu ra. Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh còn có một nhiệm vụ rất quan trọng là miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Công tác cán bộ là nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả của mọi công việc; Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với trách nhiệm được giao đã thận trọng cân nhắc nhiều mặt, vừa bảo đảm tính kế thừa để giải quyết kịp thời các công việc thường xuyên, bức xúc của cơ quan hành chính Nhà nước vừa chuẩn bị một bước căn bản, toàn diện, liên tục về công tác cán bộ chủ chốt của tỉnh cho những năm đến; thực hiện quy trình lựa chọn, giới thiệu cán bộ đúng quy định, cẩn trọng, chu đáo và đạt được sự tập trung thống nhất rất cao trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã được Thủ tướng Chính phủ  xem xét, quyết định cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng đề nghị quý vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, có sự đồng thuận cao của quý vị đại biểu trong việc quyết định miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh theo sự giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh. Để các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh đi vào cuộc sống, tôi đề nghị Thường trực, các ban của HĐND tỉnh cùng với MTTQVN tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND về công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội, giúp các cơ quan này khắc phục hạn chế, khiếm khuyết trong quản lý, điều hành; nhất là khâu tổ chức thực hiện. Mỗi đại biểu HĐND cần sát dân, gần dân, liên hệ mật thiết với nhân dân; phát hiện sớm các vấn đề bức xúc, nổi cộm, kiến nghị kịp thời các cơ quan chức năng giải quyết. Tôi xin chúc các đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chúc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII thành công tốt đẹp.

                                                                                                                             Tấn An


Nội dung mới:
Nội dung cũ:

 
< Trước   Tiếp >
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)