Thông tin cần biết
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng trong nước
Văn bản mới
Hướng dẫn sử dụng Sơ đồ website 24/06/2017

PHÁT THANH TRỰC TUYẾN

THỜI SỰ PHÁT THANH SÁNG
Thời sự sáng thứ sáu - Ngày 23/06/17
Thời sự sáng thứ năm - Ngày 22/06/17
Thời sự sáng thứ tưi - Ngày 21/06/17
Thời sự sáng thứ ba - Ngày 20/06/17
Thời sự sáng thứ hai - Ngày 19/06/17
Thời sự sáng CN - Ngày 18/06/17
Thời sự sáng thứ bảy - Ngày 17/06/17
Thời sự sáng thứ sáu - Ngày 16/06/17
Thời sự sáng thứ năm - Ngày 15/06/17
Thời sự sáng thứ tư - Ngày 14/06/17
Thời sự sáng thứ ba - Ngày 13/06/17
Thời sự sáng CN - Ngày 11/06/17
Thời sự sáng thứ bảy - Ngày 10/06/17
THỜI SỰ PHÁT THANH TRƯA
Thời sự trưa thứ sáu- Ngày 23/06/17
Thời sự trưa thứ năm - Ngày 22/06/17
Thời sự trưa thứ tư- Ngày 21/06/17
Thời sự trưa thứ ba- Ngày 20/06/17
Thời sự trưa thứ hai- Ngày 19/06/17
Thời sự trưa thứ bảy- Ngày 17/06/17
Thời sự trưa thứ sáu - Ngày 16/06/17
Thời sự trưa thứ năm- Ngày 15/06/17
Thời sự trưa thứ tư- Ngày 14/06/17
Thời sự trưa thứ ba - Ngày 13/06/17
Thời sự trưa thứ hai - Ngày 12/06/17
Thời sự trưa thứ bảy - Ngày 10/06/17
Thời sự trưa thứ sáu - Ngày 09/06/17
THỜI SỰ PHÁT THANH TỐI
Thời sự tối thứ năm – Ngày 22/06/17
Thời sự tối thứ tư – Ngày 21/06/17
Thời sự tối thứ ba – Ngày 20/06/17
Thời sự tối thứ hai – Ngày 19/06/17
Thời sự tối CN – Ngày 18/06/17
Thời sự tối thứ bảy – Ngày 17/06/17
Thời sự tối thứ sáu – Ngày 16/06/17
Thời sự tối thứ năm – Ngày 15/06/17
Thời sự tối thứ tư – Ngày 14/06/17
Thời sự tối thứ ba – Ngày 13/06/17
Thời sự tối thứ hai – Ngày 12/06/17
Thời sự tối thứ bảy – Ngày 10/06/17
Thời sự tối thứ sáu – Ngày 09/06/17
Thời sự tối thứ năm – Ngày 08/06/17
CHUYÊN MỤC - CHUYÊN ĐỀ
Vì an ninh tổ quốc - Ngày 26/05/15
Vì an ninh tổ quốc - Ngày 01/05/15
Vì an ninh tổ quốc - Ngày 14/04/15
Quốc phòng toàn dân - Ngày 09/04/14
Vì an ninh tổ quốc - Ngày 27/03/15
THỂ THAO - ÂM NHẠC
Thời sự trưa thứ hai - Ngày 09/05/16
Thời sự sáng thứ sáu - Ngày 24/04/15
Ca nhạc theo yêu cầu - Ngày 03/08/14
Ca nhạc theo yêu cầu - Ngày 27/04/14
Tạp chí âm nhạc - Ngày 27/04/14

Phát thanh hôm nay

05h30-06h00

CT thời sự ; Tiết mục Sức khỏe

09h00-09h30

Thời sự ; Chuyên mục

09h30-10h00

Bản tin trong nước & thế giới ; CT Vì ANTQ

11h00-11h30

Dân ca nhạc cổ

11h30-12h00

CT thời sự ; Chương trình 18h 30

12h00-12h30

Tiếp âm Đài TNVN

12h30-13h00

CT tiếng H’re : Tuần 1: CM Văn hóa - Văn nghệ, Tuần 2: CM KH & ĐS, Tuần 3: CM SKCĐ, Tuần 4: CM tìm hiểu pháp luật

15h00-15h30

TS & CM phát lại buổi trưa

15h30-16h00

Điểm hẹn tuổi hồng

17h00-17h30

Điểm báo ; Dạy hát dân ca

17h30-18h00

CT thời sự ; Chuyên mục "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"

19h00-19h30

PL CT thời sự chiều (Từ 17h30-18h00)

19h30-20h00

CT tiếng H’re (PL) : Tuần 1: CM Văn hóa - Văn nghệ, Tuần 2: CM KH & ĐS, Tuần3:CM SKCĐ, Tuần 4: CM tìm hiểu pháp luật

20h00-20h30

Bản tin trong nước & thế giới ; CT Vì an ninh tổ quốc

20h30-21h00

Điểm hẹn tuổi hồng

21h00-21h15

Thời sự cuối ngày

21h15-21h30

Tạp chí khoa giáo (DTMN)

21h30-22h00

Dân ca nhạc cổ

 
Go Top 
Bản quyền thuộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 165 Hùng Vương Quảng Ngãi Tel:055 3828328-Fax:055 3825420-EMail:dptth@quangngaitv.vn
Giấy phép: Số: 58 /GP -TTĐT ngày 04 /06 /2009 của Cục Quản Lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Giám đốc - Tổng biên tập : Trương Quang Tấn
Đơn vị thiết kế : Trung Tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI) và Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Ngãi (PTQ)