Bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1: Gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2017
07/09/2017
Sáng 07-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Bình Sơn và các đơn vị liên quan bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh.

Kế hoạch bồi thường, GPMB của dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh (từ Dốc Sỏi đến Khu công nghiệp VSIP) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 13/6/2017, với khối lượng GPMB trên 25,59Km (huyện Bình Sơn 24,40Km, Sơn Tịnh 1,03Km), 1.522 bị ảnh hưởng, trong đó dự kiến có khoảng 160 hộ phải bố trí tái định cư. Đến 30/9/2017 khối lượng công tác GPMB về cơ bản phải hoàn thành 100% và giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB đến khi hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, tính đến ngày 31/8/2017 đã bàn giao mặt bằng được 12,50/25,59Km, đạt 48,9%; trong đó, đoạn qua huyện Bình Sơn 11,47/24,56Km, đạt 46,7%, đoạn qua huyện Sơn Tịnh 1,03/1,03Km, đạt 100%. Nguyên nhân dẫn đến công tác bồi thường, GPMB của dự án đến thời điểm này bị chậm so với kế hoạch chủ yếu là do tồn tại, vướng mắc trong công tác thu hồi đất của một số hộ dân vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Về công tác xây dựng các khu tái định cư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, hiện đã có 6/7 khu tái định cư cơ bản hoàn thành các hạng mục chính đủ điều kiện để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Riêng khu Đồng Dưới Lộ sẽ thực hiện hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 15/9/2017.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đánh giá và chỉ ra những nguyên nhân cơ bản làm cho tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án chậm, không đạt yêu cầu.

 

 nb7920173.jpg

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các điểm đã bàn giao mặt bằng sạch​

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về nguyên tắc cho gia hạn thời gian hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án đến ngày 31/12/2017. Giao Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Bình Sơn báo cáo giải trình cụ thể về tiến độ thực hiện của dự án trong thời gian qua, nguyên nhân chậm trễ, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị gia hạn, kế hoạch thực hiện trong thời gian còn lại,...trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh sắp xếp, bố trí giao ban tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án 1 lần/tháng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo dự án hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

                                                                      P.V


Nội dung mới:
Nội dung cũ: