Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: "Hiệu quả của Chương trình 135 phụ thuộc phần lớn vào nhận thức của cộng đồng và cán bộ cơ sở"
13/09/2017

135.jpgChiều 12.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 -2020. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện miền núi trong tỉnh.

Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 -2020 là nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác giảm nghèo, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Kế hoạch còn hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp thôn, xã về quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung và Chương trình 135 nói riêng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí cho Kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 -2020 là hơn 19,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 18 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương sẽ triển khai tập huấn, hướng dẫn cho người dân, nhóm cộng đồng, cán bộ cơ sở nắm bắt để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đồng thời giám sát các Chương trình một cách hiệu quả nhất. Thực hiện Kế hoạch này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng chương trình khung để các địa phương triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở khi thực hiện Chương trình 135 của tỉnh, giai đoạn 2017-2020. Hiệu quả của Chương trình 135 phụ thuộc phần lớn vào nhận thức của cộng đồng và cán bộ cơ sở. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu phải lập kế hoạch, chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở một cách cụ thể và thực hiện theo đúng kế hoạch. Ban Dân tộc tỉnh phải hoàn thiện dự thảo kế hoạch trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp và trình UBND tỉnh trước 15.9.2017. Trong đó, bổ sung đầy đủ hơn về chủ thể phù hợp để truyền đạt kiến thức, nâng cao năng lực cho các đối tượng. Tài liệu tập huấn phải chuẩn, đúng quy định, phù hợp với thực tế và với các chương trình giảm nghèo khác. Thời gian tập huấn kéo dài không quá 2 ngày. Địa điểm tổ chức tập huấn cho cộng đồng phải phù hợp, gần gũi để người dân đến dự đông đủ và tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Tấn An


Nội dung mới:
Nội dung cũ: