Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh: “Các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2017”
06/10/2017
ton_tai_han_che.jpgSáng 6.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2017. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 10.500 tỷ đồng, bằng 86,1% dự toán năm. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 73.400 tỷ đồng, nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì giá trị sản xuất tăng 10,3%. Diện tích lúa gieo trồng đạt trên 73 ngàn ha, giảm 0,4% diện tích so với cùng kỳ năm 2016. Năng suất lúa đạt 59 tạ/ha. Các loại cây trồng khác đều đạt và tăng so với kế hoạch. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 145 ngàn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dung ước đạt trên 34 ngàn tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 345 triệu đô la Mỹ, tăng 29% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 414 triệu đô la Mỹ, tăng trên 59% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đã cấp mới 5 giấy chứng nhận đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 269 triệu đô la Mỹ. Cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 67 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 66.200 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng đều được thực hiện theo đúng kế hoạch. Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Việc giải ngân vốn đầu tư công tuy có cải thiện nhưng vẫn thấp so với kế hoạch, nhất là vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. Quản lý, khai thác tài nguyên còn nhiều bất cập. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đất đai gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, mặc dù UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ nhưng một số sở, ngành, địa phương chấp hành chưa nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mạnh dạn chỉ ra những mặt hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh. Đó là việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, giải ngân đạt thấp, mới giải ngân được 57% tổng vốn đầu tư phát triển; Việc triển khai các dự án lớn, trọng điểm còn chậm, đặc biệt là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tập trung ở địa bàn TP Quảng Ngãi. Điều này gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tỉnh. Một số dự án được cấp phép đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc dừng đầu tư, một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không ổn định, giá cả mặt hàng nông sản giảm sút, bấp bênh nhưng tỉnh chưa có giải pháp hỗ trợ kịp thời; Việc quản lý kiểm tra khoáng sản sau khi được cấp phép còn nhiều hạn chế, tình trạng thất thoát tài nguyên, thất thoát thuế hầu như phổ biến; Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nội chính vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở bậc mầm non chưa cao, tình trạng thờ ơ trong công tác khám chữa bệnh vẫn xảy ra, người dân phàn nàn trong việc chậm trễ chuyển bệnh nhân lên lên tuyến trên;  Công tác cải cách thủ tục hành chính chưa thật sự chuyển biến, các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư còn ở mức thấp…

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh lưu ý, những tháng còn lại của năm 2017, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần tập trung, nỗ lực khắc phục những tồn tại, yếu kém nêu trên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Trong đó, tập trong vào 13 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện 4 Kết luận, 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và 43 Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trong 9 tháng qua.  Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các chủ đầu tư phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, hoàn thành các thủ tục để giải ngân hết vốn đã cấp trong năm 2017. Chuẩn bị chu đáo hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức vào ngày 20/10 tới đây, đặc biệt là hỗ trợ cho các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh.

                                                                                                Tiến Công


Nội dung mới:
Nội dung cũ: