Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang “Tiếp tục rà soát những công việc còn lại để thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong năm 2017”
06/10/2017

vlcsnap-2017-10-07-08h34m15s500.jpgSáng 6.10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực báo  đánh giá về tình hình công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp  việc Tỉnh ủy. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chủ trì hội nghị.

Trong quý III, các cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 và thứ 8, ban hành các văn bản chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020. Rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp ủy tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Hoàn chỉnh dự thảo Đề án về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành TW khóa XII. Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cai quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM cấp tỉnh năm 2017.  Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào” tại một số địa phương, đơn vị. Tiếp tục triển khai Chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017, tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2017 theo Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8 khóa XIX về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang ghi nhận và đánh giá cao các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian qua và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị,  góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh. Đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục rà soát công việc còn lại, phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ đề ra trong năm 2017.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kiện toàn, điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Trung ương phê duyệt bổ sung quy hoạch và quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn chỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và huyện. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiến hành đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017.   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi công tác tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước trong quý IV, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.  

Bích Hà


Nội dung mới:
Nội dung cũ: