UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Semcorp
12/10/2017
sembcorp.jpgChiều 11.10, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh có buổi làm việc với Tập đoàn Semcorp để nghe báo cáo kết quả một số vấn đề liên quan đến Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy Nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp Dung Quất II; việc lập, hiệu chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực Dung Quất và cơ sở hạ tầng; nội dung biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Tập đoàn SemCorp về dự án Nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Dung Quất II. Tham dự buổi làm việc còn có các sở, ngành liên quan, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn.

Theo qui hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 và xét đến năm 2030 của Chính phủ, tại Khu kinh tế Dung Quất sẽ phát triển 4 tổ máy Tuabin điện khí từ mỏ Cá Voi Xanh, công suất mỗi tuabin 750MW (trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 3 tổ máy và Tập đoàn Semcorp 1 tổ máy). Ngày 23-3-2017, Tập đoàn Semcorp ký kết với Bộ Công thương về phát triển Dự án BOT Tuabin khí hỗn hợp Dung Quất, công suất 1 tổ máy 750MW. Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận địa điểm xây dựng Nhà máy điện khí Dung Quất tại Khu công nghiệp nhẹ phía Tây khu Kinh tế Dung Quất. Nhà máy có tổng diện tích khoảng 86 héc ta. Tập đoàn Semcorp cũng đã thuê Công ty Tư vấn điện 2  làm đơn vị tư vấn  nghiên cứu khả thi Dự án.

Hiện nay, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp cùng với các sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn SemCorp và đơn vị tư vấn điều chỉnh tổng mặt bằng và cung cấp số liệu liên quan để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các nhà máy điện khí tại Dung Quất. Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 25/54,7 héc ta  đất cho các nhà máy điện. Phần diện tích còn lại của các Nhà máy  điện (29,4 hec ta) và 6 hécta Khu vận hành và nghỉ ca dự kiến sẽ hoàn thành giải  phóng mặt bằng năm 2019.

Tập đoàn Semcorp đã dự thảo biên bản ghi nhớ (trên cơ sở chỉnh sửa lại Bản ghi nhớ đã ký ngày 12-1-2012 để thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện than) để thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp Dung Quất II (750MW). Sau khi thảo luận thống nhất, hai bên sẽ tiến hành ký vào ngày 10 hoặc 11-11-2017 tại Đà Nẵng nhân sự kiện APEC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng,  do có sự thay đổi vị trí xây dựng Nhà máy nên Tập đoàn Semcorp và tỉnh Quảng Ngãi sẽ có phương án thống nhất địa điểm để trình Bộ Công thương phê duyệt. Đây là dự án được ưu đãi đầu tư nên tiền thuê đất và mặt nước được miễn. Riêng tiền giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư phải trả lại cho tỉnh khi đã thực hiện bồi thường, giải  phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư theo phương án đã được triển khai. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư và đơn vị tư vấn khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà máy./.

                                                                  Thiện Hòa


Nội dung mới:
Nội dung cũ: