Quảng Ngãi tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông xuân 2017-2018
10/11/2017
vlcsnap-2017-11-10-14h36m12s109.jpgSáng 10.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018. Dự hội nghị có các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành nông nghiệp và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Năm 2017, sản lượng lương thực ước đạt trên 499 ngàn tấn, đạt 107% kế hoạch, tăng 5,04% so với năm 2016. Trong đó, diện tích lúa cả năm gieo sạ trên 75.400ha, sản lượng đạt 438 ngàn tấn, năng suất đạt 58,1 tạ/ha, tăng 3,1 tạ/ha; diện tích ngô trên 10.600ha, sản lượng trên 61 ngàn tấn, năng suất bình quân 57,3 tạ/ha. Nông dân trong tỉnh cũng đã gieo trồng 24.000ha cây rau màu, đậu các loại và trên 23.000 ha cây công nghiệp ngắn ngày như mì, mía. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành nông nghiệp và các địa phương trong việc chỉ đạo lịch thời vụ, cơ cấu giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên các loại cây thực phẩm và cây công nghiệp đều có diện tích, năng suất, sản lượng đạt, vượt so với kế hoạch. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm đều phát triển, tổng đàn trâu hiện có 69.500 con, tăng 0,84% so với năm 2016; đàn bò trên 278.000 con, tăng 1,6%, đàn bò lai chiếm 66,5%. Năm 2017 tình hình chăn nuôi heo gặp nhiều khó khăn, do giá giảm nên đàn heo cũng giảm 8,39% so với năm 2016. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển. Tổng diện tích thả nuôi ước đạt 1.426ha, sản lượng ước đạt 6.900 tấn, tăng 9,4% so với năm 2016. Diện tích tôm nuôi ước đạt 867ha, sản lượng trên 4.600ha.

Năm 2017, Trung tâm khuyến nông Quảng Ngãi đã thực hiện 23 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các ngành nghề nông thôn, lâm sinh với kinh phí trên 5 tỷ đồng. Hầu hết các mô hình khuyến nông đã đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng. Trong năm qua, các địa phương đã chuyển đổi 1.700ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn, xây dựng 105 cánh đồng lớn sản xuất lúa quy mô trên 2.100ha. Công tác dồn điền đồi thửa trên 2.760ha, nâng tổng số diện tích dồn điển đổi thửa trên địa bàn tỉnh lên 4.500ha.

Năm 2018, ngành nông nghiệp đề ra kế hoạch gieo cấy trên 74.800ha lúa cho cả 2 vụ Đông xuân và Hè thu, phấn đấu đạt năng suất bình quân 58,3 tạ/ha, sản lượng đạt trên 436 ngàn tấn. Tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm, trong đó, chú trọng việc phát triển đàn bò lai chiếm trên 68% tổng đàn. Để đạt được kế hoạch đề ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề ra 6 giải pháp trọng tâm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho bà con nông dân nhằm áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với lĩnh vực vật tư nông, lâm, thủy sản. Chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, thông qua việc liên kết, sản xuất với nông dân.

Đối với vụ Đông xuân 2017-2018, toàn tỉnh phấn đấu gieo sạ 38.800ha lúa, năng suất đạt 59,5 tạ/ha, sản lượng đạt trên 231 ngàn tấn, phấn đấu gieo trồng trên 5.100ha ngô, sản lượng đạt trên 29 ngàn tấn và trên 8.400ha rau màu và đậu các loại. Trên cơ sở dự báo tình hình thời tiết cuối năm 2017 và đầu năm 2018, ngành nông nghiệp đã bố trí lịch thời vụ gieo sạ bắt đầu từ ngày 25/12/2017 đến ngày 10/1/2018, đối với chân ruộng trũng chưa rút nước kịp thì gieo mạ để cấy nhưng phải kết thúc trước ngày 15/1/2018 để cho lúa trổ tập trung  từ ngày 15/3-25/3/2018, thu hoạch trước ngày 30/4/2018. Cơ cấu giống lúa chủ lực gồm: MT10, KD đột biến, KD 28, TBR225, VTNA2; giống lúa bổ sung gồm: DT45, DDH815-6, PC6, Thiên Ưu 8, 0M 6976 và các giống lúa triển vọng sản xuất thử gồm: Bắc Thịnh, QNg6, QNg 11, QNg500, Hương Xuân, Hà Phát 3.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, thảo luận, đề xuất những giải pháp nhằm tập trung thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông xuân 2017-2018, trong đó, ưu tiên các giải pháp khắc phục những thiệt hại đối với ngành nông nghiệp trong đợt mưa lũ từ ngày 3-6/11. Hầu hết ý kiến của các huyện, thành phố cho rằng, trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, ngành nông nghiệp cần đề nghị UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ giống cho bà con nông dân và phân bổ kinh phí khắc phục hệ thống kênh mương và các công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Quang Huy


Nội dung mới:
Nội dung cũ: