Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
30/11/2017
Sáng 29-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi​ Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, trong đó, có 4 nghị quyết quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách và đã cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra, liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, liên quan đến những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của đảng, vai trò quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân, về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nêu cao tinh thần, nghiêm túc, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt các Nghị quyết; tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề đã nêu để có chương trình, kế hoạch hành động; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đề nghị trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp các cơ quan của Trung ương để giải đáp kịp thời. 

Trong thời gian 2 ngày (29-30/11), các đại biểu sẽ nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" . Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới".

T.Diễm


Nội dung mới:
Nội dung cũ: