Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy hội nghị lần thứ 10, khóa XIX
04/12/2017
khai_mac_tu_mo_rong.jpgSáng 4.12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XIX để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018. Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết chữ, Phó bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ nêu rõ, năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có một số mặt tác động không thuận lợi đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển (36/37 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch). Hoạt động đối ngoại được mở rộng. Có 647 doanh nghiệp được thành lập mới, 86 dự án được cấp phép đầu tư; tổng vốn đăng ký gần 70 ngìn tỷ đồng và vốn thực hiện đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng . Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 532 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy đảng với nhân dân dần đi vào nền nếp. Các kiến nghị, bức xúc của nhân dân phần lớn được chỉ đạo giải quyết có kết quả…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như: Giá trị sản xuất công nghiệp giảm; chăn nuôi chưa ổn định; giá trị sản xuất dịch vụ không đạt kế hoạch; dịch vụ có giá trị gia tăng cao chưa nhiều; sản phẩm dịch vụ, du lịch chưa đa dạng; giải ngân vốn đầu tư xây dựng chậm; môi trường đầu tư chưa thực sự được cải thiện; huy động nguồn lực xã hội nhiều khó khăn; công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập; các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Chất lượng giáo dục, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa được cải thiện đáng kể; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới; nhiều trường không có khả năng giữ chuẩn. Chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động chuyển biến chậm. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước của hộ nghèo chưa được cải thiện; thiếu các mô hình giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo. Xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể thao còn gặp nhiều khó khăn; nhiều lực cản của tư duy cũ. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, một bộ phận không nhỏ cán bộ còn quan liêu, cửa quyền, bảo thủ, trì trệ; chủ trương đồng hành, hỗ trợ, phục vụ người dân và doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc; còn nhiều việc làm của cán bộ không đúng quy định, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân để vòi vĩnh, vì động cơ lợi ích cá nhân chưa được xử lý; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm. Chất lượng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế; việc thực hiện Quy định về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả chưa cao. Việc nắm bắt tâm trạng nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nêu rõ: Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, của đất nước, cũng như các ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, để thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn; đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2017; phân tích làm rõ nguyên nhân những hạn chế, yếu kém; đồng thời, phân tích, dự báo về thời cơ, thuận lợi và lường trước những khó khăn, thách thức của năm 2018 để thảo luận, quyết định mục tiêu, các chỉ tiêu và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 thiết thực, sát đúng với tình hình và nguồn lực của tỉnh. Trọng tâm là thảo luận tìm ra các giải pháp thiết thực để: nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát, phản biện xã hội của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng; tăng thu và kiểm soát chặt chẽ ngân sách, tài chính; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để huy động nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tài nguyên, môi trường; giải quyết việc làm, chăm lo an sinh xã hội; thực hiện tốt 05 nghị quyết chuyên đề và 04 kết luận của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị lần này, Tỉnh ủy tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018.; Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 2 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 09 và 10);  Xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và  Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 quyết định nhiều nội dung quan trọng, nhất là về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 – năm bản lề của nhiệm kỳ 2015 – 2020; do vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận các giải pháp khả thi, thiết thực, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2018, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.  

                                                                    Thiện Hòa


Nội dung mới:
Nội dung cũ: