Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Kinh tế- xã hội năm 2017 tiếp tục duy trì tăng trưởng khá
04/12/2017
kinh_te_xa_hoi.jpgSau phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng  báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2018.

Báo cáo của Tỉnh ủy nhấn mạnh, bám sát chủ đề năm 2017: "Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp”, tỉnh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh được chú trọng; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp. Tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho hơn 150 nhà đầu tư; cấp phép 14 dự án FDI, vốn đăng ký gần 300 triệu USD và 102 dự án trong nước, vốn đăng ký trên 71.000 tỷ đồng; có 647 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,4 lần so với năm 2016. Nhờ đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 45.386 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2016; nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì GRDP tăng 9,1%, vượt 1,8% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng/người. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 101.311 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1,9%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 440 triệu USD, vượt kế hoạch 27,5%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 14.223 tỷ đồng, vượt 11,2% dự toán. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 14.517 tỷ đồng, tăng 5%. Dự kiến cuối năm có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân đạt 12 tiêu chí/xã.

Kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển. Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ; công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,82%. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm khoảng 39.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước đạt 49%; giảm được 6.319 hộ nghèo, số hộ nghèo toàn tỉnh chiếm 11,21%.

  Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong năm 2017, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát, làm việc với các ngành, địa phương để nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện và tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn. Công tác chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2017 đi vào thực chất, tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo cấp quốc gia "Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay”. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cũng trong sáng nay, hội nghị cũng đã nghe Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên báo cáo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018./.

                                                                                 Thiện Hòa


Nội dung mới:
Nội dung cũ: