Kỳ họp thứ 8-HĐND tỉnh khóa XII: Thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình
07/12/2017
thao_luan_3.jpgTiếp tục chương trình làm việc, sáng 7.12, Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII bước vào ngày làm việc thứ 2 thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Phó bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Phạm Trường Thọ, Đặng Ngọc Dũng. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên chủ trì phiên họp.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Chánh đã đọc Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 là 14.913,5 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 14.092,2 tỷ đồng. Về phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018, chi đầu tư phát triển gắn kết với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và trả nợ tạm ứng, ứng trước ngân sách. Dự toán chi ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh là 14.092,2 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương là 12.199,4 tỷ đồng, chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu là 1.789,3 tỷ đồng; chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước 103,5 tỷ đồng. Dự toán chi cân đối ngân sách huyện, thành phố năm 2018 là 5.557,9 tỷ đồng, tăng 4,6% so với dự toán năm 2017. Thảo luận nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, theo Thông tư 71, thuế xuất nhập khẩu giao tối thiểu tăng 5-7% so với ước thực hiện năm 2017. Còn thực tế dự toán giao năm 2018 mà Sở Tài chính trình chỉ có 83% so với ước thực hiện năm 2017. Giải trình của Sở Tài chính về nội dung này là chưa rõ ràng. Liên quan đến dự toán chi phân bổ kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi, đại biểu Nguyễn Thị Phương Thảo cũng nêu ý kiến: phân bổ kinh phí duy tu công trình thủy lợi của Công ty một thành viên công trình thủy lợi 3 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên nhưng theo hướng dẫn Nghị định 143 của Chính phủ nguồn duy tu bảo dưỡng đã được lấy từ thủy lợi phí,  đề nghị Hội đồng xem xét.

Đại biểu Nguyễn Trung Tập, Giám đốc Sở Tư pháp cũng nêu ý kiến liên quan đến nội dung chi cho hoạt động trợ giúp pháp lý từ ngân sách địa phương và Trung ương. Theo đại biểu Tập, hiện nay, số vụ việc cần trợ giúp pháp lý tăng lên nhiều, tuy nhiên, kinh phí lại bị cắt giảm. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Thảo luận về dự toán phân bổ ngân sách năm 2018, các đại biểu cũng cho rằng, cần có sự tính toán giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Đối với việc tạm ứng kinh phí từ ngân sách để thực hiện một số công trình, chương trình cần tăng cường quản lý việc sử dụng và kiểm tra thu hồi để tránh bị thất thoát, lãng phí.

                                                                          Bùi Ngọc


Nội dung mới:
Nội dung cũ: