HƯỚNG DẪN XEM TRUYỀN HÌNH - PHÁT THANH TRỰC TUYẾN

Để truy cập Website Đài PT-TH Quảng Ngãi (http://www.quangngaitv.vn), bạn cần cài đặt các phần mềm hỗ trợ sau:

I. Yêu cầu cài đặt phần mềm

1. Cài đặt bộ font Unicode

         Trang web http://www.quangngaitv.vn sử dụng các Unicode font. Bạn phải cài bộ font này.

2. Cài đặt các phần mềm hỗ trợ:

       - Trình duyệt Web : Internet Explorer 6  (IE 6) trở lên, hoặc các trình duyệt khác: Firefox,...

       - Bạn cần tải và cài đặt phần mềm Windows Media Player 9.0 trở lên, nếu máy tính của bạn chưa cài đặt, bạn có thể tải về tại đây.

 

II. Yêu cầu phần cứng

        Máy tính của bạn cần trang bị loa hoặc tai nghe.